Home

misik_branoBraňo Mišík
22.3.1972 v Bratislave

1990-1994
Štúdium : VŠMU – odbor herectvo

1994-1999
VŠMU – odbor hraná réžia

1997-1998
Stáže : FAMU – odbor réžia